NIEUWE TRAINING!

Longeer je paard op een effectieve manier zonder een houding te forceren

0 +
LEDEN
0 +
LANDEN
5/5
5/5

Maak deze fout niet met het longeren

Steeds meer ruiters weten dat ze hun paard tijdens het rijden niet in een bepaalde hoofd-hals houding moeten dwingen.

Maar… dit geldt ook voor het longeren.

Ik zie echter dat veel ruiters hun paard in een bepaalde houding longeren, waarbij hun paarden hun lichaam niet op de juiste manier gebruiken.

Vooral als er hulpteugels zoals bijzetteugels worden gebruikt.

Kom erachter hoe je je paar op de jusite manier longeert

Na ruim 50 jaar paarden te longeren van alle niveaus en het voorrecht gehad te hebben mogen leren van de beste trainers van die tijd, heb ik een helder longeersysteem ontwikkeld.

Dit systeem helpt je ​​paard soepeler te worden, verbetert de links-rechts balans en je kunt het energieniveau van je paard beter managen.

De voordelen van mijn methode

5/5
4.5/5

Ontmoet je trainer

Rien van der Schaft

Ik heb deel uitgemaakt van het Nederlandse dressuurteam, heb tientallen paarden getraind en uitgebracht op Grand Prix-niveau en ben bondscoach geweest van landen als Nederland en Finland.

Zelfs nadat ik al zoveel jaren ruiter en trainer ben, ben ik nog steeds erg gepassioneerd door het rijden en lesgeven.

Ik heb veel ruiters van over de hele wereld lesgegeven en ik ben op een missie om ervoor te zorgen dat de fundamentele principes van dressuur niet verloren gaan.

Wat je krijgt

als je met mijn NIEUWE longeertraining start

#1 Stappenplan om je paard op een effectieve manier te longeren

Je krijgt levenslang toegang tot mijn longeertraining voor meer souplesse en symmetrie.

#2 Mogelijkheid om vragen en video's in te sturen

Tijdens de live Q&A’s die we organiseren

#3 Digitaal werkboek

Met handige tips en oefeningen

Wat is de basis van mijn systeem?

De basis van mijn systeem is gebaseerd op klassieke principes

Zij kunnen het 👇

dus jij ook!

"Met deze manier van training heb ik het toch voor elkaar gekregen om op Prix St. George niveau te rijden"

"De video's zijn heel duidelijk en je begrijpt echt wat goed wat Rien bedoelt."

"Persoonlijk heb ik ook veel meer vertrouwen gekregen in het rijden door deze training''

"Ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat ik me heb ingeschreven voor de online training"

''Ik train al mijn hele leven bij Rien, dus je kunt zeker zeggen dat ik achter deze trainingsmethode sta"

''De online training heeft mij enorm geholpen om de basis te verbeteren''

"Te veel ruiters maken hun paard te kort aan de voorkant met longeren. Maar een paard dat kort wordt van voren, wordt lang van achteren."

– Rien van der Schaft

Veelgestelde vragen

We hebben ruiters en paarden van alle niveaus.

Met de Longeertraining kun je al beginnen voordat je paard zadelmak is.

Grote kans dat het werkt. Rien’s methode respecteert de manier waarop paarden leren en is ontwikkeld op een manier waarop het lichaam van je paard in de loop der tijd sterker zal worden. Hij traint al meer dan 45 jaar paarden en heeft nog nooit een paard meegemaakt waarbij zijn methode niet werkte.

Niet alle paarden hebben echter hetzelfde talent, dus het kan soms langer duren voor het ene paard dan voor het andere om zijn niveau te verbeteren. Maar Rien zegt dat elk paard je een goed gevoel kan geven, ongeacht hoeveel talent hij heeft.

De trainingsmethode zal echter niet bij elke ruiter passen. Als je specifiek je paard laag, diep en rond wilt rijden of met een hulpteugel en op zoek bent naar een ‘snelle truc’ om een probleem op te lossen, dan is deze online training en trainingsmethode niet geschikt voor jou.

Twijfels? We helpen je graag verder! Je kunt je aansluiten bij de Live Q&A’s met Rien of ons e-mailen op info@dressagepro.com.

De helden van ons ondersteuningsteam staan klaar om je te helpen.

We laten je zien hoe je het online platform kunt gebruiken en als je een vraag hebt, krijg je binnen 24 uur een antwoord.

Nee, je kunt in 1 termijn betalen en je krijgt onbeperkte toegang.

Heb je een andere vraag? Stuur een mailtje naar info@dressagepro.com

 

Je loopt geen risico

100% geld terug garantie

Heb je de volledige training gevolgd en niet het gewenste resultaat behaald? 

Stuur dan binnen 90 dagen een e-mail naar info@dressagepro.com en je ontvangt een volledige terugbetaling van ons. 

Slechts één voorwaarde: een volledig ingevuld werkboek en uitgevoerde opdrachten.

4.7/5
5/5

NEW COURSE!

Lunge your horse effectively without forcing a frame

Lunge your horse in a correct way for more looseness and straightness.

0 +
MEMBERS
0 +
COUNTRIES
4.7/5
4.8/5

Don't make this mistake when lunging your horse 👇

More and more riders know they shouldn’t force their horse into a certain head-neck frame when riding.

But… this also applies to the lunging.

However, I see a lot of riders lunge their horse in a certain frame with their horses not using their body in the right way.

Especially when tools like side reins are being used to make a frame.

They went before you...

We have 7500+ members in 35+ countries.

"She is now more open in her head-neck posture and moves with more suppleness from her back." - Mirjam
"My horse is more calm, has a better connection, and more impulsion." - Marjolein
"She is more collected, and this without tension." - Deborah
"He now responds well to my aids and no longer walks behind the vertical." - Emmie

Find out how to lunge in a correct way

After 50+ years of lunging horses of all levels and having had the privilege of learning from the best trainers of that time, I’ve developed a clear system for lunging.

This system helps your horse become more supple, will improve the left-right balance and you can manage your horse’s level of energy in a controlled manner.

The Benefits of Lunging with my System

4.6/5
5/5

Meet your Trainer

Rien van der Schaft

I’ve been part of the Dutch dressage team, have trained and competed dozens of horses on Grand Prix Level and I’ve been the National Team Coach for countries like the Netherlands and Finland. 

Even after being a rider and trainer for so many years, I’m still very passionate about riding and teaching.

I’ve been teaching many riders from all over the world and I’m on a mission to make sure the fundamental principles of dressage don’t get lost

What you get when you start with my NEW Lunging Course

#1 Step-by-step Program to Lunge your horse in an effective way

You will receive lifelong access to my program on how to lunge for more suppleness and symmetry.

#2 Possibility to ask Questions and send in Videos

During the live Q&A sessions that we organize.

#3 Digital workbook

With useful tips and exercises

The foundation of my system

The foundation of my Training in hand and under saddle is based on classical principles.

They can do it​, so can you!

"Rien explains how to ride the whole horse and not only the neck, in a very simple way, because he divides everything into small steps..."

"Rien has an incredible depth of knowledge and understanding of the horse's psychological and emotional world with a great respect for the rider..."

"It's really great for people to have the ability to see and experience what it should be like. Developing your eye for what is good and what is not..."

"The dressage world needs this system, this method. It's not a quickfix, it takes time to develop a horse. But this system works for every horse..."

''With the online course you'll be able to break the whole dressage riding down into segments. And then you understand where it's all heading to..."

''I really enjoyed Rien's program, it's the kind of thing that I keep going back to, over and over again. Whenever I have a question and I want to make sure that I'm on the right track, I go back to the training...''

"Too many riders make their horse short in the front when lunging. But a horse that's short in the front, becomes longer behind."

– Rien van der Schaft

Frequently Asked Questions

We’ve got riders and horses of all levels.

With the Lunging Course you can already start before your horse has been started under the saddle. 

Big chance it does. Rien’s method respects the way in which horses learn and it’s developed in a way that your horse’s body will become stronger over time. He has been training horses for over 45 years and he’s never encountered a horse on which his method didn’t work.

However, not all horses have the same level of talent, so sometimes it can take longer for one horse than for the other to improve his level. But Rien says that every horse can give you a good feeling and it doesn’t matter how much talent he has.

Any doubts? We’re always more than happy to help you out! You can either join the Live Q&A’s with Rien or email us at info@dressagepro.com

The heroes on our support team are ready to help you.

We show you how to use the online platform, and if you have a question, you’ll get an answer within 24 hours.

Nope, you can pay in 1 installment and you’ll get unlimited access. 

Do you have another question? Send an email to info@dressagepro.com

Don't take any risks

100% money-back guarantee​

Have you completed the entire challenge and not achieved the desired results?

Then, within 90 days, send an email to info@dressagepro.com, and you will receive a full refund from us.

Only one condition: a fully completed workbook and completed assignments.

5/5
5/5

Ready to lunge your horse in an effective and friendly way?

Join my NEW Lunging Course

LIFETIME ACCESS

SPECIAL OFFER
99
49 50% discount
  • Lifetime Access to the Training
  • Step-by-step Training Videos
  • Q&As for personal feedback

Ben je er klaar voor om je paard op een effectieve en vriendelijke manier te longeren?

Start met mijn NIEUWE
Longeertraining

LEVENSLANG TOEGANG

SPECIALE ACTIE
99
49 50% korting
  • Levenslang toegang tot de training
  • Stap-voor-stap Trainingsvideo's
  • Q&As voor persoonlijke feedback